Contact

Bloemenatelier aan huis
(workshops op locatie)

Verlengde J.A. Feithstraat 21
9725 AV Groningen

T: 06-14787567
E:

KvK: 54457408
BTW: 193804080B01

Bankrekening:
NL82 SNSB 0955 8008 89
t.n.v. B. Venema

Disclaimer

BloemenNatuurlijk besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn.

Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

BloemenNatuurlijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

BloemenNatuurlijk aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Op deze website worden afbeeldingen gebruikt waarvan de eigenaar onbekend is. Mocht u de aantoonbare eigenaar van deze afbeeldingen zijn en geeft u geen toestemming voor het gebruik van deze afbeeldingen, neem dan contact met ons op en we zorgen ervoor dat deze afbeeldingen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd
Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van André Faber Internet – vormgeving, ontwikkeling en hosting.

Het gebruik van content en bijbehorende illustraties/foto's wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van BloemenNatuurlijk.

Deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht de website naar uw mening niet werken zoals hij zou moeten doen? Schroom dan niet om contact op te nemen! 

Copyright © 2012-2022 Bloemen Natuurlijk